Private skoler i Norge

4357636-sjmannskolenI Norge finnes det privatskoler på alle utdanningsnivåer, som et supplement og alternativ til det offentlige skoletilbudet. Dersom disse er anerkjent gjennom friskoleloven blir de gitt offentlig støtte. Felles for de fleste private skoler i Norge er kravet om at deres pedagogikk enten skal være alternativ eller tuftes på et bestemt livssyn. Men de må like fullt følge den offentlige skolens læreplan, til tross for at de drives av andre autoriteter enn de norske myndighetene.Selv om det ikke nødvendigvis er tilfellet hender det ofte at foreldre velger private skoler til sine barn av kvalitetsmessige årsaker. Denne tendensen kan man se i mange andre land, der kvaliteten er tydelig bedre i de private skolene. Det stilles dog krav ved godkjenning av norske private skoler om at opplæringstilbudet skal være av samme kvalitet som i den offentlige skolen. Det finnes i tillegg diverse restriksjoner til drift, også av økonomisk karakter. I Norge er det nemlig slik at skolene kun blir gitt offentlig tilskudd dersom de ikke driver kommersielt. Betingelsene for tilskudd blir ansett som gode incentiver for å starte privatskoledrift.Private skoler i Norge har tradisjon som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Mens samtlige videregående skoler var private frem til 1920-tallet er fenomenet med private grunnskoler nokså nytt. I dag er det Steinerskolene som teller flest blant privatskolene i Norge. I tillegg er over hundre skoler samlet under Kristne Friskolers Forbund, mens Norsk Montessoriforbund også står for et betydelig antall private utdanningsinstitusjoner.I skoleåret 2013/2014 var det i underkant av 20 000 elever ved private grunnskoler i Norge. Dette indikerer en økning på over 4500 nye elever siden 2005/6. Samtidig har det vært en økning fra 8097 elever i private videregående skoler i 2001/2 til over 13 000 elever ved skolestart i 2014.