Blå Kors-skolene

Blå Kors forbinder de aller fleste med et utstrakt holdningsskapende arbeid mot rus. Organisasjonen har 2500 medlemmer og driver hele 52 diakonale virksomheter. Blå Kors driver også videregående skoler og du finner dem i Hordaland, Nord-Trøndelag, Østfold og Vest-Agder.

Det undervises fortrinnsvis i yrkesfag og undervisningen er tilrettelagt for elever som av en eller annen grunn synes det er vanskelig å følge ordinær undervisning. Læreplanen er den samme som ved andre videregående skoler, men undervisningen er i høyeste grad tilpasset elevene med stor lærertetthet i hver klasse for å styrke læringen til hver enkelt elev. Målsettingen er hele tiden at eleven skal kunne få en lærlingeplass etter to år på skolen.

Det legges vekt på elevenes mestring og trivsel i skolehverdagen og skolen tilbyr gratis lunsj for sine elever. I tillegg har skolen løpegruppe for de elevene som har litt ekstra energi. Skolen mener riktig ernæring og fysisk aktivitet er med på å stimulere elevenes læringsevner.

Skolene samarbeider med offentlige instanser som NAV, pp-tjenesten, ungdomsskoler og andre videregående skoler. Skolen har ikke karakterkrav for opptak og du søker direkte til skolen. Trenger du hjelp til å søke, kontakter du den skolen du ønsker å gå på. Et godt alternativ til den ordinære videregående skolen.