Skoler

Å utdanne seg til spillutvikler

Posted by admin on April 29, 2017
Skoler / Comments Off on Å utdanne seg til spillutvikler

Å utdanne seg innen spillutvikling er nok et spennende valg, uansett om man vil jobbe som spilldesigner, spillutvikler eller programmerer. Utdannelsesnivåene du kan velge mellom går fra fagskole til høyskole/universitet, og det er mulig å ta ettårige studier også på folkehøyskole, med noen tilfeller av spennende utflukter og læresituasjoner utenom det vanlige.

For en ekstra dimensjon kan man også velge å ta utdannelse innen 3D-spilldesign, og dette blir nok bare mer og mer aktuelt fremover. Studiet kan tas over to år enten på nett eller i klasserom, og dersom det er ønskelig kan man også ta utdannelsen på nett på deltid, og tas da over fire år.

Som spillutvikler kan man være med på å skape nye storslagere som den populære klassikeren Jackpot 6000, som fortsatt er mange nordmenns favoritt innen spillmaskiner. Slike spilleautomater trenger vi flere av, og du kan bli en av de som er med på å skape dem! Før du er ferdig med utdannelsen kan det lønne seg å starte søkeprosessen og ta sikte på lærlingestillinger, for det kan være utfordrende å få en fot innenfor. Søk der du har hatt praksisplass eller sikt høyt – det verste de kan si er nei.

Spilldesign er en allsidig utdannelse og den kan blant annet også brukes om man jobber med interaksjonsdesign og digitale media, produktdesign og som prosessanalytiker. Det er viktig å huske på at denne bransjen er veldig smal i Norge, så det kan godt være du må satse i utlandet for å finne drømmejobben.

Programmerer er også et yrke som kan gi jobber i uventede sektorer, og med denne bakgrunnen er det mulig å jobbe med mobiltelefoni, kraft og ikke minst i oljebransjen. Og skulle du ønske å jobbe mindre industrielt og mer visuelt, kan mange firma ha behov for noen som kan jobbe med for eksempel multimedia.

Ufortjent mye pepper til lærerne?

Posted by admin on July 23, 2015
Lærere, Skoler / Comments Off on Ufortjent mye pepper til lærerne?

Dagens lærere har de siste årene fått mye «pepper». Vi scorer ikke så godt på internasjonale tester som vi skulle ønske – dermed har en hel yrkesgruppe blitt sett på som dårlige utøvere av sin profesjon. Lærerens rolle på skolen i dag er ikke bare å sikre god undervisning på et høyt faglig nivå, de skal også være oppdragere og omsorgspersoner for sine elever, de skal lære elevene hva som er rett og galt må kunne fange opp og korrigere elever som gjør dårlige valg.

For mange elever er læreren den voksne de har mest kontakt med i hverdagen, det betyr også at lærerens holdninger må være i tråd med det samfunnet for øvrig ønsker. I tillegg må læreren samarbeide tett med kolleger, skoleledelsen, pp-tjenesten og de enkelte elevene og elevenes foreldre.

En lærer skal være tydelig, konsekvent og forutsigbar. De skal planlegge, tilrettelegge og være forberedt – både faglig og på alle utfordringer som måtte komme i en undervisningssituasjon. De skal se, hjelpe og oppmuntre når elevene sliter og de skal rose når elevene mestrer.

Uansett vil det liksom aldri være nok – elevene kommer hver og en i helt unike versjoner og vil alltid ha ulike oppfatninger av hvordan undervisningen, læreren og skolehverdagen er. Vi vet at det finnes lærere som burde ha funnet seg en ny jobb, men i det store å hele synes jeg de som har valgt å ta et så stort ansvar for andres barn og ungdom gjør en fantastisk jobb!

Rett til utdanningspermisjon

Posted by admin on July 19, 2015
Skoler / Comments Off on Rett til utdanningspermisjon

Har du vært i jobb i minimum tre år og hos samme arbeidsgiver i to kan du ha rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. Forutsetningen er at du deltar på et organisert utdanningstilbud og at utdanningen er yrkesrelatert – men utdanningen trenger ikke å ha relevans for den stillingen du har i dag. Kravet – yrkesrelatert – gjelder ikke for utdanning på grunnskole- eller videregående nivå.

Arbeidsgiver må imidlertid få god tid til å omdisponere annet personale eller skaffe vikar for det tidsrommet utdanningspermisjonen varer. En permisjonssøknad må alltid leveres skriftlig og i tilfeller der det er helt umulig for arbeidsgiver å tilrettelegge for permisjon eller vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, kan en permisjonssøknad avslås. I slike tilfeller må arbeidstaker få skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen seks måneder.

Har du benyttet deg av utdanningspermisjon må du være i jobb dobbelt så lenge – varte utdanningen i to år – må du altså jobbe fire år før du har mulighet til å søke om ytterligere permisjon. Det kan derfor være lurt å søke om lang nok permisjon til å gjennomføre studiet, enn å måtte vente for å kunne søke på en ny permisjon. Utdanningspermisjon er i de aller fleste tilfeller permisjon uten lønn.

Flere måter å bli bedre i poker

Posted by admin on July 14, 2015
Skoler / Comments Off on Flere måter å bli bedre i poker

Poker texas holdem: Two Aces

Det er veldig få av dagens profesjonelle pokerspillere som ikke har søkt hjelp til å bli en enda bedre spiller. Mange tror at gevinstene nesten kommer av seg selv og at ferdighet ikke betyr så mye, men der tar man så inderlig feil, skal man tro en amerikansk forskningsrapport.

Det finnes flere måter å bli bedre i poker. Den beste måten er nok å ha sin personlige trener, som faktisk mange benytter seg av, men både bøker og videoer kan du komme langt med. Da er det bare å finne frem til penn og notatblokk, for i poker må man ha forståelse for sannsynlighetsregning, skal vi tro denne interessante amerikanske forskningsrapporten.

Gode bøker

Mange profesjonelle pokerspillere har sverget til bøker for å bli en enda bedre spiller. Dette fordi det minner litt om å gå på skolen og lese seg frem til teoriene, for mange pokerspillere har lange utdannelser bak seg, både fra realfagene og statistikk. Barry Greenstein kom med sin pokerbok Ace on the River: An Advanced Poker Guide i 2005 og denne boken ble raskt populær fordi den passer for nybegynnere, men hver del er så detaljert at også de profesjonelle har denne boken i bokhylla si. Den tar ikke bare for seg ulike spillestrategier, men også en viktig del som kan være vanskelig for mange teoretikere, nemlig det pokerspillere kaller for money management. Dette er hvor mye du bør satse i de ulike situasjonene du står oppe i. De fleste spiller altfor mange hender, men denne boken har gode løsninger for hvordan akkurat du blir en bedre spiller, ved at du kartlegger deg selv ut ifra dagens situasjon. Dette kan være alt fra posisjoner rundt bordet, men også når du bør by og høyne budet. En annen god bok ble skrevet av David Sklansky tilbake i 1999. Den tar for seg spesielt spillet rundt et live-bord. Nettpoker var ikke like stort i 1999 som i dag.

115763-piled-books

Pokerskoler

Når man leser og setter seg inn i pokerteorien, må man også spille for å vite hva boken beskriver og hva som faktisk er problemstillingen. Derfor bør man alltid kjøre et parallelt praksiskurs, eller melde seg på en pokerskole. Norges Pokerforbund anbefaler Pokerskole.no, en nettside som legger vekt på live spill. En annen måte å trene på er å spille gratisturneringer eller simulatorer uten noen form for innsats i form av ekte penger. Da får man brukt sine analytiske ferdigheter, samt at man arbeider seg opp en minnebank med resultater og mulige gode og dårlige situasjoner som dukker opp underveis. Dermed vil man bli en bedre spiller, med bedre kapasitet for å velge satsing på de rette korthendene, og blir flinkere til å lese både spillet og andre spillere, slik at man holder hodet kaldt når penger er med i bildet.

12461877-cards-with-joker-and-counters

Et hav av muligheter

For noen år tilbake da DVD’ene fortsatt var populære, fantes det også gode filmer med kjente pokerspillere, som ga sine anbefalinger og tips om hvordan bli en bedre pokerspiller. Disse filmene er i dag ikke så enkle å få tak i, men mange kan være tilgjengelig på Youtube. For å bli bedre må du uansett trene mye, du må sette av tid og lage deg et eget progresjonsskjema. Det finnes et hav av muligheter, alt ifra pokerskoler, filmer og bøker, men det er ikke alltid like lett å vite hvilke som er best. I dag går også noen av de største turneringene på tv-kanalene, og her er det mye å hente. Se hva proffene gjør, gjerne med notatboka foran deg. Tren på nett og, ikke minst, før regnskap.

Mer praktiker enn teoretiker?

Posted by admin on July 02, 2015
Skoler / Comments Off on Mer praktiker enn teoretiker?

Er du mer praktiker enn teoretiker? Det er mange som er det og det er mange som heller burde velge et praktisk yrke framfor et teoretisk yrke. En yrkesfaglig utdanning er like verdifull og viktig som all annen utdanning – og helt ærlig tror jeg at jeg oftere trenger en rørlegger, elektriker eller en annen håndverker enn jeg trenger for eksempel en advokat.

Vanlig vei til fagbrev eller svennebrev er to år på yrkesfag hvor du blant annet får undervisning i yrkesteori i tillegg til fellesfag og praktisk undervisning. Deretter to år som lærling i bedrift hvor bedriften har opplæringsansvar. Deretter kan du avlegge en praktisk prøve.

Har du lang praksis innenfor et fag kan du også gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Det kreves minimum 5 års praksis og du må avlegge en faglig teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven. Da er det opplæringsnemnda i fylket du bor i som vurderer kompetansen din og i noen tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Praksiskandidatene behøver ikke å ta fellesfagene. Er du heldig å ha fått opparbeidet deg tilstrekkelig praksis anbefales det å ta en fag- eller svenneprøve. Ikke bare får du bedre lønn, du er også straks mer attraktiv på arbeidsmarkedet om du tenker å skifte jobb.

Studere når du har tid

Posted by admin on June 29, 2015
Skoler / Comments Off on Studere når du har tid

Passer det ikke å følge tradisjonell undervisning kan et nettbasert studie være løsningen. Da kan du studere når du har tid og lyst. Det krever selvfølgelig at man har en viss mengde selvdisiplin og faktisk setter av tid til å lese igjennom litteratur og gjøre oppgavene som studiet krever. Enkelte høyskoler og universitet tilbyr nettstudier på enkelte fag og årsstudium. Her trenger du kun å betale studieavgift til skolen (om lag 500 kr).

Andre høgskoler samarbeider med firmaer (for eksempel NKI el. NKS) som tilrettelegger studiet for nettstudier og her kan studieavgiften være ganske høy. Fordelen er at du kan få lengre tid til å gjennomføre studiet – for eksempel kan et årsstudium være tilgjengelig i 18 måneder for de som studerer på nett. Eksamensform varierer etter hvilket studie du velger. Du vil fortsatt få vitnemål fra den høyskolen som i utgangspunktet er ansvarlig for studiet.

Du kan også velge et samlingsbasert studie – her kreves det at du faktisk er på skolen og følger forelesningene når det er samling. Hvor ofte samlingene er kommer også an på studiet – men 3 til 6 uker mellom hver samling kan være en pekepinn. Undersøk på den skolen du tenker å søke på.

Ta et utvekslingsår mens du går videregående skole

Posted by admin on June 26, 2015
Skoler, Utvekslingsår / Comments Off on Ta et utvekslingsår mens du går videregående skole

Alle norske barn og ungdom har krav på eller rett til 13 års skolegang – det er 10 år på grunnskolen og tre år på videregående skole. Du kan ta et av de tre årene på videregående skole i utlandet. Det er flere land som tar i mot utvekslingsstudenter – mest populært er nok et år i Amerika, men også England, Japan og Tyskland er populære valg. Det finnes flere firmaer som hjelper deg igjennom søkeprosessen og som hjelper til med praktiske ting, for eksempel å finne en vertsfamilie som passer for deg.

Det du må passe på er at du får den fagkombinasjonen du trenger for å få godkjent skoleåret i Norge, hvis ikke kan du risikere å måtte gå et fjerde år for å få fullført videregående skole. Rådgiver på din skole kan hjelpe deg med dette. Kanskje må det påberegnes egenstudier i ett eller to fag, om det ikke er mulig å få til en passende fagkombinasjon der du velger å gå på skole. Som utvekslingsstudent er du gjest i et annet land, og ikke minst i noens hjem – derfor må du tilpasse deg landets skikker, være høflig, hjelpsom og imøtekommende.

Norske grunnskoler og videregående skoler i utlandet

Posted by admin on June 23, 2015
Skoler / Comments Off on Norske grunnskoler og videregående skoler i utlandet

Det finnes flere norske skoler i utlandet som alle har rett til statsstøtte. Både Sør-Amerika, Europa, Asia og Afrika har godkjent grunnskoleutdanning og videregående utdanning for norske elever. Skolene er lagt under privatskoleloven og er dermed forpliktet å gi elevene tilpasset undervisning/spesialundervisning og pp-tjenester på like linje med skolene i Norge. Barn under den norske skolepliktige alderen har ikke de samme rettighetene til norske pp-tjenester i utlandet.

Uansett hvor du bor i Norge kan du som søker skole i utlandet også søke om spesiell støtte til videregående utdanning i utlandet hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Internasjonalisering (FIVAI) som administrerer de norske grunnskolene og videregående skolene i utlandet.

Elever med reumatiske plager, astma eller andre helsemessige plager som forverres i det norske klimaet kan få en mye enklere skolehverdag i et land som ikke påvirker helsa på en negativ måte. Skolene som mottar statsstøtte er også forpliktet til å følge de pedagogiske plattformene som til enhver tid også gjelder i Norge. Eksamen avlegges på skolen på samme måte som ved alle andre norske skoler. På private skoler både i Norge og i utlandet må man regne med å måtte betale skolepenger både på grunnskole og de videregående skoletrinnene.

Større krav til nye privatskoler

Posted by admin on June 21, 2015
Skoler / Comments Off on Større krav til nye privatskoler

43389-school-lockers

Det har vært foreslått større helhetlige endringer av friskoleloven. Denne loven gjelder private skoler med rett til statstilskudd, og deres drift og opprettelse. Hittil har det vært slik at privatskoler kun har fått støtte dersom de har alternativ pedagogisk retning eller et religiøst grunnlag for undervisningen. Under privatskoleloven har det også vært forbudt med kommersiell drift av skoler.

I april 2015 ble forslag til ny friskolelov lagt fram av regjeringen. Gjennom denne lovendringen vil det bli lettere å etablere nye privatskoler med offentlig støtte. Blant annet har kravet om særlig grunnlag for godkjenning vært en stor del av diskusjonen rundt endringene. Det har blitt foreslått å fjerne kravet om at private skoler skal måtte ha alternativt pedagogisk eller religiøst grunnlag for å bli godkjent. Dette skal erstattes med strenge krav til kvalitet og innhold, samt opprettholdelse av øvrig eksisterende krav.

Mens den nye friskoleloven utarbeides er det tenkt at nye prøveordninger skal brukes til å opplyse lovens utvikling. Blant annet skal dispensasjoner bli gitt til aktører som kan bidra til nyutvikling av framtidens norske skole. Dette til tross for mangelen av det særskilte grunnlaget som frem til nå har vært gjeldende.

Med denne endringen vil det bli lettere å ta seg inn på markedet for aktører med høy økonomisk kapital uten at det betyr at eiere kan ta ut utbytte. Endringene kan føre til at såkalte profilskoler og videregående yrkesfagskoler kan bli godkjent for statsstøtte.

Tilbud på private skoler

Posted by admin on June 15, 2015
Skoler / Comments Off on Tilbud på private skoler

5238095-skola

I Norge er det et nokså bredt tilbud av privateide skoler. Frem til regjeringens siste forslag om endringer av friskoleloven har disse skolene stort sett hatt en alternativ pedagogisk eller religiøs tilnærming til undervisningen. Loven gjelder også videregående skoler, videregående skoler og grunnskoler i utlandet, tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, samt opplæring på videregående skolenivå i verneverdige håndverksfag. Det er med andre ord grunnskolen som til nå har vært omfattet av loven.

Friskolene kan verken diskriminere ved inntak eller bryte med norsk, egalitær tradisjon. Det offentlige dekker 85 prosent av kostnadene per elev, mens skolene ikke kan kreve mer enn 15 prosent fra eleven.

Steinerskolen

Steinerskolens pedagogikk er et alternativ til den offentlige skolen, der elevene i høy grad lærer alt som gås igjennom i den offentlige skolen. Forskjellen er at elevene lærer på en annerledes måte. Det legges vekt på å utvikle det kreative og kunstneriske i hver elev. Antroposofien og humanisme karakteriserer denne pedagogikken.

Montessori

Montessori skolen er basert på legen Maria Montessoris vitenskap. I større grad enn den offentlige skolen blir det sett på hvert barns spesifikke behov, ressurser og potensiale. I stedet for å bli instruert blir barna oppfordret til å oppdage og utforske ved hjelp av diverse materialer. Pedagogikken preges av at det blir lagt vekt på selvstendighet, frihet og hensyn til barnets individuelle utvikling.

Norges Toppidrettsgymnas (NTG)

Med idrett på høyt nivå i fokus kan unge atleter utvikle seg til å nå verdenstoppen mens de på samme tid oppnår generell studiekompetanse. Denne skolen følger vanlig læreplan rettet mot studiekompetanse, men tar hensyn il konkurranseplaner og periodisering til hver enkelt utøver. Elevene oppholder seg i et stort idrettsfaglig miljø der det samarbeides med Olympiatoppen. De får daglig individuell oppfølging ikke bare på trening, men også på skolen.

Kristne Friskolers Forbund

I disse skolene er det to ting det legges spesiell vekt på i den pedagogiske utformingen. Fundamentene for virksomheten er det bibelske oppdraget og et kristent menneskerettsgrunnlag. Religionsfrihet og samvittighetsfrihet står sentralt, og foreldre kan utøve disse ved å fritt velge opplæring og oppdragelse for sine barn.