Enkelt å holde kontakt med studenter og elever på skolen

Posted by Dr. Imelda Romaguera Jr. on December 14, 2021
Tips

God kommunikasjon med elevene er viktig, både når det gjelder de små og de store tingene i livet. Finn et digitalt verktøy som ivaretar elevenes behov for informasjon på best mulig måte.

Digitalt tilstede

Den aller viktigste kontakten man skal ha med elevene er selvsagt den fysiske kontakten. Dette gjelder spesielt samtaler elevene skal ha når de trenger støtte og veiledning i ulike faser i livet. Samtidig som den fysiske tilstedeværelsen er viktig, er også den digitale dette. For dette formålet er det en fordel for skolen å ha et godt digitalt verktøy som ivaretar elevenes behov for kontakt til enhver tid.

Alt samlet på et sted

For at elevene skal få det som trengs av informasjon, kan det være lurt å samle alt på en plattform. Fordelen med denne type løsninger, er at man sparer tid og ressurser på å samle alt på et sted. Velger man et verktøy, for eksempel Kundo, kan man både ha systemer for e-post, sosiale medier, forum og kunnskapsbank.

Å være tilstede

Enten elevene tar kontakt for å prate om de store tingene i livet, eller de små, så trenger skolen gode systemer. Sørg for at dette er i orden.