Fleksible utdanninger – tilpasset din hverdag

Posted by admin on July 07, 2015
Utdanninger

Nettbaserte, samlingsbaserte, desentraliserte og deltidsstudier går ofte under betegnelsen «fleksible utdanninger». Ved nettbasert utdanning sier det seg selv at du må ha tilgang til nett hvor du kan følge undervisningen via webkamera eller et opptak av selve forelesningen. Oppgaver og arbeidskrav leveres også over nettet. I og med at utdanningen er «fleksibel» betyr at du kan studere når det passer deg best. Likevel må innleveringsfrister satt av undervisningsstedet overholdes.

Ved samlingsbaserte utdanninger møter du på skolen til hver samling. I mellom hver samling arbeider du med pensum, gjerne i gruppe på 3 til 5 studenter fra samme utdanning. Også her må arbeidskrav og oppgaver leveres innen tidsfristene.

Ved desentralisert utdanning foregår undervisningen på et annet sted en der skolen er lokalisert. Skolene som tilbyr fleksibel utdanning har ofte lokale opptak, men noen utdanninger må søkes på igjennom samordna opptak. Søknadsfristene varierer, sjekk med den skolen og det faget du tenker å søke på.

Eksamen avholdes som regel på den skolen som tilbyr utdanningen (4–6 timer). Noen utdanninger har også hjemmeeksamen av ulik lengde (3–5 dager). Eksamensoppgaven kan være en individuell oppgave eller gruppeoppgave du løser sammen med din studiegruppe. Alle arbeidskrav må være godkjente før du kan gå opp til eksamen.