Folkehøgskole

Mange tar et år på folkehøgskole før de velger hvilken utdanning de skal ta. I Norge er det hele 76 folkehøgskoler fordelt over hele landet med over 300 forskjellige fagretninger. Noen av disse har et kristent grunnsyn mens andre er såkalt frilynte. De fleste folkehøgskolene er ettårige, det koster mellom 70 000–100 000 kroner for et skoleår, og de fleste er godkjent for lån og stipend i gjennom Statens Lånekasse.

På folkehøgskole slipper du karakterjag og eksamensnerver – skolene er nemlig eksamens- og karakterfrie, men du får vitnemål etter endt skoleår – dog uten karakterer. Særegent for folkehøgskolene er at alle elevene bor på internat hvor både enkeltrom og dobbeltrom på skolens område. Du kan altså komme til å bo på rom med en du ikke kjenner fra før. Alle måltider inntas i fellesskap på skolen og elevene har som regel kjøkkentjeneste som går på rundgang.

Det finnes utallige fag å velge mellom blant annet idrett, friluftsliv, kultur, reiseliv, pop og rock, journalistikk, foto for å nevne noen. Noen har også internasjonale fag hvor utenlandsreise er en del av undervisningen. Som regel koster disse kursene litt mer enn de andre mer tradisjonelle fagene. Et år på folkehøgskole blir for de aller fleste som går der et minne for livet. Anbefales!