Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI tilbyr en rekke utdannelser på høyere nivå. Skolen har fem læresteder i Norge og du finner dem i Bergen, Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. BI er en selveid stiftelse som tilbyr utdanning på høyskolenivå og du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å kunne studere ved skolen.

Skolen driver også med forskning. Skolens overskudd går til styrking av skolens fag- og læringsmiljø. Skolen ble grunnlagt i 1943 av Finn Øyen – den gang som kveldsskole. BI tar mål av seg til å være en av de beste handelshøyskolene i Europa.

BI tilbyr studier både på bachelor- og masternivå. Et studie på masternivå koster i overkant av 85 000 kroner. I tillegg har skolen en rekke kurs og studier for dem som ønsker videreutdanning som er tilpasset for de som er i jobb. Skolen tilbyr også nettstudier innenfor enkelte fagområder. For å styrke de forskjellige utdanningenes relevans samarbeider skolen tett med det private og offentlige næringslivet. Skolen har om lag 20 000 studenter og har siden 1983 utdannet 200 000 kandidater. Skolen samarbeider med 170 skoler over hele verden noe som gir studentene mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet. Skolen er godkjent for lån og stipend fra Statens lånekasse.