Kunst og film i Kabelvåg

I Kabelvåg i vakre Lofoten finnes en av landets ledende fagskoler innenfor henholdsvis kunst og film. Nordland kunst- og filmfagskole ble grunnlagt i 1985 og jobber i dag med å få til et 3-årig bachelorstudium innen kunst og film.

Lofoten, med den spektakulære naturen og til tider ekstreme værforhold, har i lange tider tiltrukket seg kunstnere og andre skapende mennesker. Tradisjonelt står Lofoten synonymt med fisk- og fiskeindustri, utfordringene i dag er hvordan oljeindustri, turisme og annen samfunnsutvikling kan implementeres med den tradisjonelle Lofoten. Kabelvåg har om lag 1700 innbyggere og skolen er sentralt lokalisert sentralt i bygda. Studentene fra Nordland kunst- og filmfagskole blir dermed et meget synlig innslag i bygda.

For å komme inn på skolen må du ha fullført videregående skole. Du kan også komme inn på realkompetanse og skolen behandler dette i hvert tilfelle. Skolen krever opptaksprøver. Det er ikke mulig å søke opptak elektronisk. Et skoleår er beregnet til om lag 1700 timer – dette innbefatter egenstudier så vel som obligatorisk undervisning og forelesninger på kveldstid (hver uke) og noen lørdager. Nordland kunst- og filmfagskole er en offentlig skole og det er mulig å søke om lån og stipend igjennom Statens lånekasse.