Mer praktiker enn teoretiker?

Posted by admin on July 02, 2015
Skoler

Er du mer praktiker enn teoretiker? Det er mange som er det og det er mange som heller burde velge et praktisk yrke framfor et teoretisk yrke. En yrkesfaglig utdanning er like verdifull og viktig som all annen utdanning – og helt ærlig tror jeg at jeg oftere trenger en rørlegger, elektriker eller en annen håndverker enn jeg trenger for eksempel en advokat.

Vanlig vei til fagbrev eller svennebrev er to år på yrkesfag hvor du blant annet får undervisning i yrkesteori i tillegg til fellesfag og praktisk undervisning. Deretter to år som lærling i bedrift hvor bedriften har opplæringsansvar. Deretter kan du avlegge en praktisk prøve.

Har du lang praksis innenfor et fag kan du også gå opp til fagprøven som praksiskandidat. Det kreves minimum 5 års praksis og du må avlegge en faglig teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven. Da er det opplæringsnemnda i fylket du bor i som vurderer kompetansen din og i noen tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Praksiskandidatene behøver ikke å ta fellesfagene. Er du heldig å ha fått opparbeidet deg tilstrekkelig praksis anbefales det å ta en fag- eller svenneprøve. Ikke bare får du bedre lønn, du er også straks mer attraktiv på arbeidsmarkedet om du tenker å skifte jobb.