Norske grunnskoler og videregående skoler i utlandet

Posted by admin on June 23, 2015
Skoler

Det finnes flere norske skoler i utlandet som alle har rett til statsstøtte. Både Sør-Amerika, Europa, Asia og Afrika har godkjent grunnskoleutdanning og videregående utdanning for norske elever. Skolene er lagt under privatskoleloven og er dermed forpliktet å gi elevene tilpasset undervisning/spesialundervisning og pp-tjenester på like linje med skolene i Norge. Barn under den norske skolepliktige alderen har ikke de samme rettighetene til norske pp-tjenester i utlandet.

Uansett hvor du bor i Norge kan du som søker skole i utlandet også søke om spesiell støtte til videregående utdanning i utlandet hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Internasjonalisering (FIVAI) som administrerer de norske grunnskolene og videregående skolene i utlandet.

Elever med reumatiske plager, astma eller andre helsemessige plager som forverres i det norske klimaet kan få en mye enklere skolehverdag i et land som ikke påvirker helsa på en negativ måte. Skolene som mottar statsstøtte er også forpliktet til å følge de pedagogiske plattformene som til enhver tid også gjelder i Norge. Eksamen avlegges på skolen på samme måte som ved alle andre norske skoler. På private skoler både i Norge og i utlandet må man regne med å måtte betale skolepenger både på grunnskole og de videregående skoletrinnene.