Rett til utdanningspermisjon

Posted by admin on July 19, 2015
Skoler

Har du vært i jobb i minimum tre år og hos samme arbeidsgiver i to kan du ha rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. Forutsetningen er at du deltar på et organisert utdanningstilbud og at utdanningen er yrkesrelatert – men utdanningen trenger ikke å ha relevans for den stillingen du har i dag. Kravet – yrkesrelatert – gjelder ikke for utdanning på grunnskole- eller videregående nivå.

Arbeidsgiver må imidlertid få god tid til å omdisponere annet personale eller skaffe vikar for det tidsrommet utdanningspermisjonen varer. En permisjonssøknad må alltid leveres skriftlig og i tilfeller der det er helt umulig for arbeidsgiver å tilrettelegge for permisjon eller vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, kan en permisjonssøknad avslås. I slike tilfeller må arbeidstaker få skriftlig tilbakemelding så snart som mulig og senest innen seks måneder.

Har du benyttet deg av utdanningspermisjon må du være i jobb dobbelt så lenge – varte utdanningen i to år – må du altså jobbe fire år før du har mulighet til å søke om ytterligere permisjon. Det kan derfor være lurt å søke om lang nok permisjon til å gjennomføre studiet, enn å måtte vente for å kunne søke på en ny permisjon. Utdanningspermisjon er i de aller fleste tilfeller permisjon uten lønn.