Større krav til nye privatskoler

Posted by admin on June 21, 2015
Skoler

43389-school-lockers

Det har vært foreslått større helhetlige endringer av friskoleloven. Denne loven gjelder private skoler med rett til statstilskudd, og deres drift og opprettelse. Hittil har det vært slik at privatskoler kun har fått støtte dersom de har alternativ pedagogisk retning eller et religiøst grunnlag for undervisningen. Under privatskoleloven har det også vært forbudt med kommersiell drift av skoler.

I april 2015 ble forslag til ny friskolelov lagt fram av regjeringen. Gjennom denne lovendringen vil det bli lettere å etablere nye privatskoler med offentlig støtte. Blant annet har kravet om særlig grunnlag for godkjenning vært en stor del av diskusjonen rundt endringene. Det har blitt foreslått å fjerne kravet om at private skoler skal måtte ha alternativt pedagogisk eller religiøst grunnlag for å bli godkjent. Dette skal erstattes med strenge krav til kvalitet og innhold, samt opprettholdelse av øvrig eksisterende krav.

Mens den nye friskoleloven utarbeides er det tenkt at nye prøveordninger skal brukes til å opplyse lovens utvikling. Blant annet skal dispensasjoner bli gitt til aktører som kan bidra til nyutvikling av framtidens norske skole. Dette til tross for mangelen av det særskilte grunnlaget som frem til nå har vært gjeldende.

Med denne endringen vil det bli lettere å ta seg inn på markedet for aktører med høy økonomisk kapital uten at det betyr at eiere kan ta ut utbytte. Endringene kan føre til at såkalte profilskoler og videregående yrkesfagskoler kan bli godkjent for statsstøtte.