Studere når du har tid

Posted by admin on June 29, 2015
Skoler

Passer det ikke å følge tradisjonell undervisning kan et nettbasert studie være løsningen. Da kan du studere når du har tid og lyst. Det krever selvfølgelig at man har en viss mengde selvdisiplin og faktisk setter av tid til å lese igjennom litteratur og gjøre oppgavene som studiet krever. Enkelte høyskoler og universitet tilbyr nettstudier på enkelte fag og årsstudium. Her trenger du kun å betale studieavgift til skolen (om lag 500 kr).

Andre høgskoler samarbeider med firmaer (for eksempel NKI el. NKS) som tilrettelegger studiet for nettstudier og her kan studieavgiften være ganske høy. Fordelen er at du kan få lengre tid til å gjennomføre studiet – for eksempel kan et årsstudium være tilgjengelig i 18 måneder for de som studerer på nett. Eksamensform varierer etter hvilket studie du velger. Du vil fortsatt få vitnemål fra den høyskolen som i utgangspunktet er ansvarlig for studiet.

Du kan også velge et samlingsbasert studie – her kreves det at du faktisk er på skolen og følger forelesningene når det er samling. Hvor ofte samlingene er kommer også an på studiet – men 3 til 6 uker mellom hver samling kan være en pekepinn. Undersøk på den skolen du tenker å søke på.