Tilbud på private skoler

Posted by admin on June 15, 2015
Skoler

5238095-skola

I Norge er det et nokså bredt tilbud av privateide skoler. Frem til regjeringens siste forslag om endringer av friskoleloven har disse skolene stort sett hatt en alternativ pedagogisk eller religiøs tilnærming til undervisningen. Loven gjelder også videregående skoler, videregående skoler og grunnskoler i utlandet, tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede, samt opplæring på videregående skolenivå i verneverdige håndverksfag. Det er med andre ord grunnskolen som til nå har vært omfattet av loven.

Friskolene kan verken diskriminere ved inntak eller bryte med norsk, egalitær tradisjon. Det offentlige dekker 85 prosent av kostnadene per elev, mens skolene ikke kan kreve mer enn 15 prosent fra eleven.

Steinerskolen

Steinerskolens pedagogikk er et alternativ til den offentlige skolen, der elevene i høy grad lærer alt som gås igjennom i den offentlige skolen. Forskjellen er at elevene lærer på en annerledes måte. Det legges vekt på å utvikle det kreative og kunstneriske i hver elev. Antroposofien og humanisme karakteriserer denne pedagogikken.

Montessori

Montessori skolen er basert på legen Maria Montessoris vitenskap. I større grad enn den offentlige skolen blir det sett på hvert barns spesifikke behov, ressurser og potensiale. I stedet for å bli instruert blir barna oppfordret til å oppdage og utforske ved hjelp av diverse materialer. Pedagogikken preges av at det blir lagt vekt på selvstendighet, frihet og hensyn til barnets individuelle utvikling.

Norges Toppidrettsgymnas (NTG)

Med idrett på høyt nivå i fokus kan unge atleter utvikle seg til å nå verdenstoppen mens de på samme tid oppnår generell studiekompetanse. Denne skolen følger vanlig læreplan rettet mot studiekompetanse, men tar hensyn il konkurranseplaner og periodisering til hver enkelt utøver. Elevene oppholder seg i et stort idrettsfaglig miljø der det samarbeides med Olympiatoppen. De får daglig individuell oppfølging ikke bare på trening, men også på skolen.

Kristne Friskolers Forbund

I disse skolene er det to ting det legges spesiell vekt på i den pedagogiske utformingen. Fundamentene for virksomheten er det bibelske oppdraget og et kristent menneskerettsgrunnlag. Religionsfrihet og samvittighetsfrihet står sentralt, og foreldre kan utøve disse ved å fritt velge opplæring og oppdragelse for sine barn.