Ufortjent mye pepper til lærerne?

Posted by admin on July 23, 2015
Lærere, Skoler

Dagens lærere har de siste årene fått mye «pepper». Vi scorer ikke så godt på internasjonale tester som vi skulle ønske – dermed har en hel yrkesgruppe blitt sett på som dårlige utøvere av sin profesjon. Lærerens rolle på skolen i dag er ikke bare å sikre god undervisning på et høyt faglig nivå, de skal også være oppdragere og omsorgspersoner for sine elever, de skal lære elevene hva som er rett og galt må kunne fange opp og korrigere elever som gjør dårlige valg.

For mange elever er læreren den voksne de har mest kontakt med i hverdagen, det betyr også at lærerens holdninger må være i tråd med det samfunnet for øvrig ønsker. I tillegg må læreren samarbeide tett med kolleger, skoleledelsen, pp-tjenesten og de enkelte elevene og elevenes foreldre.

En lærer skal være tydelig, konsekvent og forutsigbar. De skal planlegge, tilrettelegge og være forberedt – både faglig og på alle utfordringer som måtte komme i en undervisningssituasjon. De skal se, hjelpe og oppmuntre når elevene sliter og de skal rose når elevene mestrer.

Uansett vil det liksom aldri være nok – elevene kommer hver og en i helt unike versjoner og vil alltid ha ulike oppfatninger av hvordan undervisningen, læreren og skolehverdagen er. Vi vet at det finnes lærere som burde ha funnet seg en ny jobb, men i det store å hele synes jeg de som har valgt å ta et så stort ansvar for andres barn og ungdom gjør en fantastisk jobb!